Účel Federace žen za světový mír

Jako ženy máme zájem o budoucnost naší společnosti, jde nám o správnou výchovu mladé generace. Cítíme zodpovědnost za výchovu svých dětí a chceme ji uskutečňovat na základě poznání těch nejvyšších morálních hodnot.
Současnost je často nazývána věkem ženy. Cítíme velkou zodpovědnost za svět, do kterého naše děti vyrůstají. Jako členky WFWP, se budeme usilovat o dosažení světa opravdového míru, který překračuje všechny rasové, kulturní a národní hranice, prostřednictvím sjednocení žen z celého světa.

Obnovení rodiny

Dnešní společnost žije pohodlným životním stylem, a přesto prožíváme rozpad rodin, krizi ve výchově a úpadek morálky. Struktura a funkce rodiny, místa, kde by se děti měly učit přijímat a dávat lásku, je v celosvětovém měřítku narušená. Krize rodiny znamená skutečnou krizi pro náš svět. Naším nejnaléhavějším úkolem je proto obnovit dobré a fungující rodiny.
Aby rodina splnila svoji úlohu a stala se školou lásky, je nutná spolupráce mezi mužem a ženou, jednota mezi rodiči. Podobně potřebuje vzájemnou spolupráci mezi mužem a ženou lidská společnost.
Světový mír se nedosáhne pouze jednáním státníků a mírovými smlouvami, potřebujeme vnést harmonii a smír do nitra jednotlivců a přenést ji do rodin, odtud do společnosti, národů, celého světa. Svět se musí stát jednou globální rodinou propojenou sítí mezilidských vztahů. Takovým způsobem vybudujeme trvalý mir na zemi.

Důležitost morální výchovy

Morální úpadek naší společnosti znamená vážné ohrožení lidstva. Pro lidskou existenci jako takovou je zvlášť hrozivý úpadek sexuální morálky. 
Pokud tento problém nevyřešíme, 21. století může být snadno posledním stoletím lidstva.
Muži i ženy musí porozumět skutečné hodnotě manželství, vztahu mezi manželem a manželkou a pravému významu sexuálního vztahu.
Je nesmírně důležité učit o pravé lásce, ideálu manželství a ideálu rodiny.